Privacybeleid

Wij verwerken geen persoonsgegevens. Alleen de gegevens die ingevuld worden in het contactformulier. Deze gegevens worden gebruikt om een reactie te kunnen geven. Wij verwijderen de gegevens als er geen contact meer gewenst is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Cookies

Wij plaatsen geen cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken GEEN persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien gewenst kunnen persoonsgegevens ingezien worden. Daarnaast zullen wij ze op verzoek verwijderen.
Er kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering worden ingediend. Dit gebeurt na identificatie met paspoort en BSN nummer.

Wij wijzen erop dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegeven beveiligen

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL)
– Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.